اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش | سایت تفریحی خبری خرگوش
گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
خانه » اخبار داغ » اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش
اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش

اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش

اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش

[caption id="attachment_1621" align="aligncenter" width="300"]اولین عکس های پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش[/caption]

عکس زیر بسیار سریع در بین جامعه های مجازی و خبرگزاری های مهم بازنشر شد با تیتر خبری کشف حجاب پگاه آهنگری , پس از گذشت زمان پگاه آهنگری هیچ واکنشی به این تصویر نشان نداد.

اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش

پگاه آهنگرانی بعد از کشف حجاب

پگاه آهنگرانی

[caption id="attachment_1621" align="aligncenter" width="600"]اولین عکس های پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش[/caption] [caption id="attachment_1618" align="aligncenter" width="640"]اولین عکس های پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش[/caption] [caption id="attachment_1620" align="aligncenter" width="287"]اولین عکس های پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش[/caption]

عکس زیر بسیار سریع در بین جامعه های مجازی و خبرگزاری های مهم بازنشر شد با تیتر خبری کشف حجاب پگاه آهنگری , پس از گذشت زمان پگاه آهنگری هیچ واکنشی به این تصویر نشان نداد بسیاری از مردم معتقد بودند که این شباهت اش با یک فرد دیگری می باشد اما نکته مهم از دست دادن بازیگر توانمند دیگری از جامعه هنری نگران کننده بود تا اینکه امروز با انتشار مصاحبه پگاه آهنگری برای کارگردانی مستند مردان ارباب جمشيد, به ماجرای خروج اش از کشور و کشف حجاب پایان داد

روايت پگاه آهنگراني از مستند جديدش «مردان ارباب جمشيد»؛ با او درباره اين فيلم و راز علاقه مندي اش به کارگرداني آثار مستند گفت وگو کرده ايم. اين بازيگر می گويد مستندسازی را برای دل خود انجام می دهد و وسليه ای برای ايستادن پشت دوربين فيلم داستانی نيست

«مردان ارباب جمشيد»؛ اين نام مستندي است که پگاه آهنگراني آن را به همراه درنا مدني ساخته و در جشنواره سينما حقيقت که در حال برگزاري است رونمايي شده. آهنگراني دلبستگي خاصي به ساخت فيلم مستند دارد که نتيجه اش شــده «تماشاخانه»، «محاکات عليزاده» و «ده نمکي ها». «مردان ارباب جمشيد» درباره سرگذشت هنرورهاي سينماست که سال ها در حوزه سينما حضور داشــتند و به فعاليت پرداختند. توضيحات بيشتر را از زبان خود آهنگراني بخوانيد. پگاه آهنگرانــی از جمله چهره های مطرحی است که دلبستگی خاصی به ساخت آثار مستند دارد؛ جالب آن که او اين کار را به عنوان وســيله ای برای ايستادن پشت دوربين فيلم بلندداستانی انجام نمی دهد و به تمام معنا کاری دلی و از سر دغدغه است. ساخته هايش هميشه ردی از حاشيه و جنجال داشته اند چه آن وقت که غزاله عليزاده را سوژه قرار داد چه وقتی سراغ مسعود ده نمکی رفت.«مردان اربا جمشيد» از اين قاعده مستثنا است اما بعيد است مستند بعدی او که درباره خانه سينما ساخته خواهد شد خالی از حرف و حديث باشد.

«مردان ارباب جمشيد» چطور شكل گرفت؟

در حال تهيه گزارشي براي روزنامه اي بوديم و من پيشنهاد دادم از محله ارباب جمشيد گزارشي تهيه کنيم، چون افراد اين محله را مي شناختم و تصور مي کردم موضوع جالبي براي تهيه گزارش هستند. احمدآقا که يکي از کاراکترهاي فيلم اســت، در گروه توليد پنج تا از فيلم هايي که من در آن ها بازي مي کردم، حضور داشت و هميشه به من مي گفت ما گروهي هستيم که مسلما از نظر تو جالب خواهد بود، چون همگي عاشق فيلم هستيم. گزارش را تهيه کرديم و مطلب جالبي شد. با خواندن اين مطلب چند نفر از همکاران درخواســت دادند که اين سوژه را تبديل به مستند کنند، اما من گفتم خودم تصميم دارم مستند آن را بسازم.

درباره شان بيشتر توضيح مي دهيد؟

اين افراد، هنروران پيش از انقلاب هســتند که پــس از انقلاب کاري به آن ها پيشنهاد نشده اســت و از آن جايي که ديوانه سينما هستند، خودشان شــروع به فيلمســازي کرده اند و اين فيلم ها تنها براي دل خودشان ســاخته مي شــود. اين هنروران، بازيگران خوبي نيستند و هرچند خودشان مي گويند در حق ما اجحاف شــده است، اما درواقع اين طور نيست. نکته جالب اين جاست که بيکار ننشسته اند و خودشان هرچند ماه يک بار فيلمي 90دقيقه اي مي سازند. همه مراحل ساخت از فيلمبرداري تا تدوين را هم خودشان انجام مي دهند. ايده اي براي اکران فيلم شان ندارند و مي گويند فيلم را نشــان هرکس مي دهند به آن ها مي خندد. واقعا فيلم خنده داري است، ولي اين ديده نشدن براي آن ها مهم نيســت و تنها به دنبال ارضاي حس ديوانه کننده خود نسبت به بازيگري هستند، به همين دليل کاري که انجام مي دهند، ترحم برانگيز نيست. بخش خطرناک ماجرا در مستند ما هم اين بود که اين افراد به سوژه خنده ديگران تبديل نشوند و نگاه ترحم برانگيزي در فيلم نداشته باشيم. نکته جالب ديگر براي من که همواره در بازي درگير تشخيص واقعيت از بازيگري هســتم، اين بود که در حرف زدن با اين افراد، مرز ميان واقعيت و بازي دائم از ميان مي رفت. اين آدم ها با عشق به سينما زندگي مي کنند

مستندسازي براي شما چطور شروع شد؟

گويا در هر کدام از مستندهايي که ساخته ايد موضوعي شما را وسوسه کرده و به دنبال آن موضوع، مستند شکل گرفته است. مانند مستند تماشاخانه يا ده نمکي ها.

در شروع همين طور بود. دوازده سال پيش من تئاتري در سالن تئاتر شهر کار مي کردم و به نظرم اين سالن، مکان جالبي بود. از آن جايي که هميشه مستندســازي در ذهنم بود همين مکان جالب را براي شروع کار انتخاب کردم که با زير و بم آن آشنا بودم و برايم جذابيت داشت. در واقع در ابتدا سوژه بود که سراغ من آمد و ديدم خوب است که تبديل به يک مستند شود. درباره غزاله هم همين طور بود. من مقداري راش از غزاله عليزاده به دستم رسيد که فکر کردم هرکس عقلي در سر داشته باشد بايد مستندي با اين راش ها بسازد و به اين شکل «محاکات غزاله عليزاده» ساخته شــد. درباره ده نمکي ها هم همين طور بود اما در آن زمان ديگر به اين نتيجه رسيده بودم که مستندسازي کاري است که دوســت دارم انجام دهم. فکر کردم سوژه اي اســت که بايد درباره آن فيلمي ساخته شود اما درباره «مردان ارباب جمشيد» مقداري متفاوت بود، به اين دليل که من به فکر ساخت مستند بودم و چند سوژه در ذهن داشتم که در نهايت اين موضوع را انتخاب کردم.

در کارهاي گذشته معمولا تنها کار مي کرديد اما اين بار با درنا مدني تجربه مشترکي در کارگرداني داشتيد. چرا تصميم گرفتيد اين بار تنها کار نکنيد؟

اصولا بايد تنها فيلم ساخت. با درنا مدني کار کردن متفاوت بود چون دوستان صميمي هستيم و در بخش هايي همديگر را کامل مي کنيم. مثلا اگر من فرد تنبلي هستم درنا به شــدت جدي است. البته اصولا قائل به کارگرداني مشترک نيستم اما از آن جايي که از ابتدا براي تهيه گزارش دو نفره رفته بوديم، زماني که تصميم به ساخت مستند گرفتيم دونفره جلو رفتيم. البته در ابتدا خيلي هم موضوع برايمان جدي نبود و تصميم گرفتيم با دوربين وارد آن فضا شويم تا ببينيم چه پيش مي آيد. مرحله تحقيق هم در همان زمان فيلمبرداري شــکل گرفت و در هر جلسه با فضا بيشتر آشنا مي شديم.

چند ساعت راش بود و در نهايت چند دقيقه شد؟

يکي از معضلات اين که با دوربين و بدون ذهنيت وارد فضا مي شويد اين است که از هر چيزي فيلم مي گيريد و ساعت ها راش توليد مي شود. در اين کار هم 25ساعت راش داشتيم و موقع تدوين مانده بوديم که چطور از اين همه راش اســتفاده کنيم. به همين دليل مرحله تدوين بسيار طولاني شد و به صورت ناپيوسته دوسال طول کشيد.

اولين بار است که به جشنواره سينماحقيقت راه يافتيد؟

من با فيلم «محاکات غزاله عليزاده» در جشنواره شرکت کردم و فيلم در جدول نمايش هم قرار گرفته بود امــا چند روز قبل از نمايش آن را از جدول خارج کردند و گفتند وزير ارشــاد گفته است اين فيلم نمي تواند نمايش داده شــود. «ده نمکي ها »را هم به قدري حاشيه برايش درست شده بود که خودم به جشنواره ندادم و اين اولين باري است که فيلمم قرار است نمايش داده شود.

دسته بندی : عکس و اخبار بازیگران

گردآوری : سایت تفریحی خبری خرگوش

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. اولین حضور پگاه آهنگرانی بعد از ماجرای کشف حجابش
    http://khargush.com/discovery-ahangarani-debut-after-veil/

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است 17