بایگانی برچسب ها: آمار عجیب سرشماری 95

آمار عجیب و غریب سرشماری۹۵/مردان متأهل بیشتر از زنان متأهل!

آمار عجیب و غریب سرشماری۹۵/مردان متأهل بیشتر از زنان متأهل!

آمار عجیب و غریب سرشماری۹۵/مردان متأهل بیشتر از زنان متأهل! آمار عجیب و غریب سرشماری۹۵/مردان متأهل بیشتر از زنان متأهل! طبق آمار سرشماری سال ۹۵ تعداد مردان دارای همسر از تعداد زنان دارای همسر بیشتر شد!؛ شصت سال از اوّلین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران می گذرد. در آخرین سرماری نفوس و مسکن ( سرشماری سال ۹۵ ) آمار عجیب و غریبی نظر کارشناسان را به خود جلب کرد. فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر از تعداد زنان دارای همسر خبری بود که تعجّب جم...

ادامه مطلب