بایگانی برچسب ها: ادعای همسر عارف لرستانی از مرگ وی

قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی

قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی

قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی بعد از فوت ناگهانی عارف لرستانی که سکته قلبی در خواب اعلام شده بود اما همسر وی ادعا دارد به دلیل خطای پزشکی مرگ وی اتفاق افتاده است که پزشکی قانونی دستور کالبد شکافی را صادر کرد. قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی شکایت خانواده لرستانی از پزشک وی قصور پزشکی علت مرگ عارف لرستانی + کالبد شکافی همسر مرحوم «عارف لرستانی» ادعا کرد که این ه...

ادامه مطلب