بایگانی برچسب ها: ازدواج با مرد کوچکترازخود

ازدواج با این پسرها ممنوع!

ازدواج با این پسرها ممنوع!

  ازدواج با این پسرها ممنوع! ازدواج با این پسرها ممنوع! ازدواج با چه مردانی زندگی مشترک را با مشکل مواجه می کند؟دسته ای از مردان هستند که به دلیل ویژگی های شخصیّتی، خانوادگی و جایگاه اجتماعی شان متأسّفانه ناخواسته عشق و علاقه را در زندگی مشترک از بین می برند. پارامترهایی وجود دارد که با کمک آن ها می توان مردانی که احتمال به بن بست رسیدن با آن ها در زندگی مشترک وجود دارد را بهتر شناخت. ازدواج با این پسرها ممنوع! ازدواج ازدواج با این پ...

ادامه مطلب