بایگانی برچسب ها: اسامی سایت های مستهجن

فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران

فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران

فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران فیلتر سایت های مستهجن توسط ایران در کشورهای همسایه و نزدیک به ایران بسیار جالب توجه بوده که ایران ، دسترسی به ۲۵۶ سایت که اکثرا مستهجن بوده اند را کاملا قطع کرد . فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران سایت های مستهجن فیلتر شدند فیلتر شدن ۲۵۶ سایت مستهجن و غیراخلاقی توسط ایران فیلتر ۲۵۶ سایت در کشورهای روسیه ، هند و حتی چین ات...

ادامه مطلب