بایگانی برچسب ها: تمام شدن اینترنت در سال 2020

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود دانشمندآمریکایی پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۰ میلادی یک طوفان خورشیدی اتفاق خواهد افتاد که احتمالا به قطع سرویس های اینترنتی و مخابراتی منجر می شود. اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود طوفان خورشیدی و اتمام اینترنت اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود به نقل از اکسپرس، پیت رایلی دانشمند ارشد موسسه «علوم پیش بینی» در سن دیه گو کالیفرنیا پیش بینی کرده است ۱۲ درصد احتمال دارد تا پایان دهه میلا...

ادامه مطلب