بایگانی برچسب ها: تیراندازی در کهریزک

تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک

تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک

تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک تیراندازی یک سرباز به سمت هم خدمتی های خود؛ یک سرباز در منطقه کهریزک در حال آموزش تیراندازی، اسلحه را به سوی هم خدمتی های خود می گیرد و آن ها را به گلوله می بندد. تعدادی از سربازان زخمی شده اند، ولی هنوز از تعداد کشته ها خبری منتشر نشده است. علّت این حادثه در دست برّرسی است. تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک تیراندازی در کهریزک تیراندازی خونین یک سرباز در کهریزک پس از ارسال گ...

ادامه مطلب