بایگانی برچسب ها: جسد

مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد

مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد

مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد یک سال زندگی با جنازه مادر و برادر؛ زندگی با جسد مادر و برادر به مدّت یک سال، یک مرد به دلیل عجیبی به مدّت یک سال جنازه مادر و برادر دو قلویش را در خانه نگه داشت و به تنهایی با آن ها زندگی کرد. مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد جسد مردی که یک سال با جسد مادر و برادرش زندگی کرد مرد ۶۰ ساله آمریکایی که به مدّت حدود یک سال جنازه  مادر ...

ادامه مطلب

کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش

کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش

کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش پودر شدن جسد زنی در بسترش پس از هشت ماه؛ دو دختر کویتی زمانی از مرگ مادر خود خبردار شدند که هشت ماه از فوت او می گذشت. یکی از فرزندان این زن جسد مادرش را در حالی پیدا کرد که در بسترش متلاشی شده بود. کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش جنازه پودر شده زن کشف جنازه پودر شده زن پس از ۸ ماه در رختخوابش روزنامه الوطن چاپ کویت، نوشت: پزشکی ...

ادامه مطلب