بایگانی برچسب ها: شیر الاغ

درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان

درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان

درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان یک زن کارآفرین نمونه با داشتن بزرگترین مرگز پرورش الاغ کشور توجه همه را به خود جلب کرده است. او درآمد خود را با فروش شیر الاغ تأمین می کند که هر کیلو ۳۰ هزار تومان فروخته می شود و در طب سنتی به کار می رود که بسیار مفید است… درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان کارآفرین نمونه با فروش شیر الاغ درآمد با فروش شیر الاغ : کیلو ۳۰ هزار تومان دسته ب...

ادامه مطلب