بایگانی برچسب ها: عکس مهراوه شریفی نیا

پنج شنبه جذّاب خواهران شریفی نیا

پنج شنبه جذّاب خواهران شریفی نیا

پنج شنبه جذّاب خواهران شریفی نیا   پنج شنبه جذّاب خواهران شریفی نیا پنج شنبه جذّاب مهراوه و ملیکا شریفی نیا؛ مهراوه شریفی نیا فرزند ارشد محمّدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان است. او متولّد بیست و نهم فروردین ۱۳۶۰ در تهران است. مهراوه یک خواهر کوچکتر از خود به نام ملیکا شریفی نیا دارد. ملیکا متولّد بیست و یکم آبان ۱۳۶۵ در تهران است. مهراوه فارغ التحصیل رشته موسیقی و ملیکا فارغ التحصیل رشته گرافیک است. پنج شنبه جذّاب خواهران شریفی ...

ادامه مطلب