بایگانی برچسب ها: قطعی اینترنت

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود

اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود دانشمندآمریکایی پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۰ میلادی یک طوفان خورشیدی اتفاق خواهد افتاد که احتمالا به قطع سرویس های اینترنتی و مخابراتی منجر می شود. اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود طوفان خورشیدی و اتمام اینترنت اینترنت سال ۲۰۲۰ از بین میرود به نقل از اکسپرس، پیت رایلی دانشمند ارشد موسسه «علوم پیش بینی» در سن دیه گو کالیفرنیا پیش بینی کرده است ۱۲ درصد احتمال دارد تا پایان دهه میلا...

ادامه مطلب