بایگانی برچسب ها: متن وصیت نامه آیت الله هاشمی

جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی

جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی

جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی آیت الله رفسنجانی در سال ۱۳۶۲ وصیت نامه مختصری نوشتند که بخش هایی از آن به چاپ رسیده وصیتنامه اصلی در دست خانواده آن مرحوم است و فعلا از سوی آنان خوانده نشده. جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی وصیت نامه آیت الله هاشمی جزئیات وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی هاشمی رفسنجانی در وصیت‌نامه مختصری که نوشته است، به چندین نکته اشاره می‌کند، اول اینکه از دوستان خ...

ادامه مطلب