بایگانی برچسب ها: مخالفت خانواده هاشمی با عکس جنازه وی

چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟

چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟

چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟ چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟ با وجود این که حرف‌های زننده‌ای در مورد مرگ آیت‌ا… منتشر شد و انتشار تصویر ایشان پاسخی به ادعاها و برای ساکت کردن منتقدان بوده، اما انتشار این تصویر بازتاب‌های متفاوتی پیدا کرد. چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟ انتشار عکس جنازه مرحوم هاشمی چرا عکس جنازه آیت الله هاشمی منتشر شد؟ چرا عکس آیت الله منتشر شد؟ «با وجود این که حرف‌های زننده‌ای در مورد م...

ادامه مطلب