بایگانی برچسب ها: کشف جسدهای سوخته در پلاسکو

چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟

چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟

چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟ چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟ آتش نشان ها روزها کار جانمایی ها و آواربرداری ها را آغاز می کنند و شب ها زمانی که نور کافی برای انجام فعالیت های مرتبط با نشانه گذاری نیست به تجسس می پردازند. چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟ دلیل کشف اجساد پلاسکو در شب چرا اجساد پلاسکو فقط شب کشف می شوند؟ سخنگوی سازمان آتش نشانی به حواشی مطرح شده پیرامون این موضوع که چرا بیشتر جسدهای کشف شده در حادثه پلاسکو، شب کش...

ادامه مطلب